Stap 3: Na-traject


1. Consultatie dietist(e)

4-tal weken post-operatief wordt er een nieuw consult gepland bij de diëtist(e).

Er wordt gekeken hoe de afgelopen qua voeding zijn verlopen, mogelijkse klachten of problemen worden bijgestuurd en adviezen omtrent levenslange inname vitaminesupplementen worden uitvoerig besproken

Een 4-tal maand na de operatie wordt een laatste consult ingepland ter controle. Uiteraard is het mogelijk om blijvend in opvolging te komen.

2. Heropstart revalidatie/beweging

Na volledig herstel van de operatie is het de bedoeling om het sporten zo snel mogelijk herop te starten. Een nieuwe conditietest wordt gepland een 3-tal weken na de operatie. Hierna is het de bedoeling om de beweging 2x/w te hervatten.

3. Consultatie Chirurg

6-tal weken post-operatief wordt een eerste controle uitgevoerd bij de chirurg. Hij bekijkt het gaat met de voeding, controleert de wondjes van de operatie en laat u starten met vitaminesupplementen

Verdere follow-up wordt gepland na 6 maand en 1 jaar post-operatief.

4.Consultatie endocrinoloog

3 maand na de operatie komt u terug op controle bij de endocrinoloog. Vooraf dient er terug een bloedafname te gebeuren. Tijdens dit consult wordt voor de eerste keer gekeken naar onder andere u vitamine- en mineralenstatus en wordt er bijgestuurd indien nodig.

Hierna is het belangrijk om jaarlijks u vitaminen en mineralen te laten controleren via de huisarts, dit om steeds eventuele tekorten te kunnen opsporen en te corrigeren waar nodig.