Stap 2: Chirurgisch traject


Voor de operatie

Afhankelijk van uw BMI zal u pre-operatief 2-3 weken een dieet dienen te volgen

De arts zal u vragen de avond voor de operatie nuchter te blijven vanaf middernacht. Indien u dagelijks geneesmiddelen inneemt, moet u dit melden aan uw chirurg of aan iemand van zijn team. Indien u aspirine neemt, geneesmiddelen die de bloedstolling vertragen of anti-inflammatoire geneesmiddelen (tegen artritis, artrose, …) moet u dit melden aan uw chirurg. Soms dienen deze gestopt te worden.

Hoe gaat men te werk in het operatiekwartier?

Bij een kijkoperatie wordt er een kleine videocamera in de buikholte gebracht. De chirurg ziet de ingreep op een aparte video-monitor. Dit laat een betere visualisatie toe en biedt een betere combinatie van restrictie en malabsorptie.

De camera en de chirurgische instrumenten worden via kleine incisies in de buikwand geplaatst. Deze benadering wordt als minder invasief beschouwd in vergelijking met een lange incisie om de buikholte te openen. Een recente studie toont aan dat de patiënten die een bariatrische kijkoperatie ondergingen, minder pijn hebben na de operatie, wat zich uit in een gemakkelijkere ademhaling en een betere longfunctie met een hoger globaal zuurstofgehalte. Er zijn ook minder wondcomplicaties, zoals infecties en littekenbreuken. De hospitalisatie is korter en patiënten kunnen ook sneller hun activiteiten van voor de operatie hernemen.

De kijkoperaties die gebruikt worden in het kader van de bariatrische heelkunde zijn gebaseerd op dezelfde principes als bij open chirurgie en ze induceren een gelijkaardig gewichtsverlies. Niet alle patiënten zijn kandidaat voor een laparoscopische ingreep. Het is ook mogelijk dat de chirurg tijdens de ingreep beslist om over te schakelen naar een open ingreep. Inwendige vergroeiingen met verminderde zichtbaarheid als gevolg kunnen hier de oorzaak van zijn.

Het bekomen gewichtsverlies is niet verschillend tussen open- en kijkoperaties. Vraag uw chirurg zijn persoonlijke ervaring en beslis of in jouw geval een kijkoperatie meer voordelen heeft dan een open ingreep.

Momenteel wordt de Gastric Bypass zowel klassiek uitgevoerd als met een “kijkoperatie” of “minimaal invasieve laparoscopische ingreep”.Na de operatie

Bij het ontwaken na een laparoscopische ingreep, kan u pijn voelen aan de schouders. Deze pijn wordt veroorzaakt door het feit dat de buik werd opgeblazen met koolzuurgas om de werkruimte aan te leggen. Dit koolzuurgas kan bij het einde van de operatie nooit volledig worden verwijderd. Dit overblijvende gas zal echter snel door uw buik worden opgenomen. De pijn is tijdelijk en verdwijnt snel, binnen enkele dagen na de operatie.

De pijn na de operatie is meestal licht.

Zoals in het voortraject bij de dietist(e) besproken zal u na de ingreep een strik dieet moeten opvolgen:

  • 2 weken vloeibare, eiwitrijke voeding
  • 2 weken puree- tot zachte voeding
  • Erna gezonde, normale voeding

U zal worden aangemoedigd om heel voorzichtig uw acitiviteiten te hernemen zodra u het ziekenhuis hebt verlaten. Uw arts en zijn team zullen u zeggen wanneer u uw normale dagelijkse activiteiten mag hernemen en welke activiteiten u het best vermijdt.

Enkele nuttige tips: van toepassing op elke ingreep