Stap 1: Voortraject


Enkele algemeenheden die op elke ingreep van toepassing zijn

Het is belangrijk om te noteren dat elk type chirurgie dient gecombineerd te worden met levenslange dieetmaatregelen en beweging, dit om op lange termijn het gewenste resultaat te bekomen en te behouden.

Maagchirurgie is een juiste keuze als de risico’s van de ingreep lager zijn dan die van obesitas op lange termijn. Maagchirurgie is dan een hulpmiddel om op lange termijn uw lichaamsgewicht te kunnen aanpassen.

Ook met maagchirurgie moet u zelf nog altijd actief grote aanpassingen in uw levensstijl doorvoeren.

Individueel behandeltraject: samen met één van onze diëtisten werkt u aan het veranderen van uw eetgewoonten, verspreid over enkele maanden. Vervolgens kan u ook deelnemen aan het sportprogramma onder begeleiding van onze kinesist. Dit zal uw gezondheid en gewicht positief beïnvloeden.

De energiebalans veranderen is de kern van gewichtsverlies.

Uw energiebalans is in orde als de verhouding tussen het voedsel dat in uw lichaam wordt geabsorbeerd en de energie dat u lichaam verbruikt, in evenwicht is.

Het overschot aan energie zal worden opgestapeld onder de vorm van vet, in afwachting om gebruikt te worden onder de vorm van energie. Indien de energie die u verbruikt, groter is dan de energie die je opneemt via voedsel, zal het lichaam de vetreserves aanspreken, en dit dan gebruiken als bron van energie. Dit betekent dat een verminderde inname van voedsel, in combinatie met een verhoogde fysieke activiteit, zal resulteren in gewichtsverlies.

1. Consultatie chirurg

Het eerste contact is met de chirurg. BMI, relevante (medische) voorgeschiedenis en de wensen van de patiënt worden in kaart gebracht. De chirurg bespreekt hierna de mogelijke opties en uw persoonlijk traject wordt opgesteld.

De nodige afspraken worden gemaakt door het secretariaat.

2. Dieetconsultatie

2.1 Twee consulten diëtiste

Een afspraak bij die diëtist(e) is een belangrijk onderdeel in het traject naar een operatie. Pre-operatief worden er 2 consultenten gepland. Dieetgeschiedenis, eetpatroon, voedingsvoorkeuren, type-eter en beweging worden in het eerste consult in kaart gebracht. Op basis van een uitgebreide voedingsanamnese wordt er bekeken wat er ‘fout’ loopt en de nodige adviezen worden besproken. Focus ligt op structuur, regelmaat, tussendoortjes en gezonde voeding in het algemeen.

In het 2e consult wordt meer uitleg gegeven omtrent het pre-operatief dieet dat 2 à 3 weken voor de operatie gevolgd moet worden. Daarnaast wordt er ook uitvoerig advies gegeven omtrent de aangepaste voeding na de operatie: vloeibare voeding, puree- tot zachte voeding naar gewone voeding. Mogelijke klachten, belang van aangepaste levensstijl na de operatie wordt eveneens besproken.

Het goed opvolgen van de voeding zowel voor als na de operatie is zeer belangrijk omdat:

  • Patienten betere resultaten hebben na de operatie
  • De operatie beter verloopt
  • Er minder kans is op klachten zoals dumping
  • Er minder kans is op vitamine- en mineralentekorten

3. Consultatie bij de gastro-enteroloog

Een gastroscopie en een echo van u buik (abdomen) wordt ingepland.

4. Consultatie bij endocrinoloog

De endocrinoloog brengt samen net u alle relevante gegevens in kaart die kunnen helpen om de oorzaak van uw gewichtsprobleem aan te pakken. Vooraf dient er een bloedafname en urinetest of speekseltest ingepland te worden om hormonale oorzaken uit te sluiten. Nadien wordt op consultatie de resultaten besproken.

5. Revalidatie

Revalidatie zal opgestart worden. Conditietest wordt ingepland om optimaal de beweging te kunnen opstarten. Hierna is het de bedoeling om 2 maal per week te komen sporten. Aanpassen van voeding en opstarten van beweging, zowel voor de operatie als na de operatie, zal op lange termijn betere resultaten bekomen.

6. Consultatie bij de psychologe

Uitgangspunt van de psychologische screening is dat er een goede somatische indicatie is voor een bariatrische ingreep. Toch kunnen er zwaarwegende psychologische/psychiatrische argumenten zijn die pleiten tegen een operatie op dit moment. Psychologisch onderzoek voorafgaand aan een bariatrische ingreep is daarom noodzakelijk.

Om ervoor te zorgen dat de chirurgie zo efficiënt mogelijk verloopt, is het aan de patiënt om, met behulp van gezondheidswerkers, zich naar de operatie toe te werken. Het klinisch psychologisch interview in de screeningsfase heeft daar als doel de patiënt goed voor te bereiden en goed te informeren betreffende de psychologische aspecten van de operatie.
Daartoe voert de psycholoog een psychologische anamnese uit. Dit houdt in dat er naast een zorgvuldige bevraging van de sociale situatie (gezin, werk, opleiding, sociaal netwerk) uiteraard ook veel aandacht wordt besteed aan het huidig eetgedrag en de eventuele problemen daaromtrent. Ook de motivatie om iets te doen aan het probleem obesitas is belangrijk.
Daarnaast zal de psycholoog via een grondige anamnese nagaan of er geen eetproblemen (zoals boulimie of psychotische stoornissen) aan de basis liggen van het gewichtsprobleem; dit zijn namelijk contra-indicaties voor een bariatrische ingreep.
Het preoperatief psychologisch onderzoek wordt tevens geïndiceerd als een voorbereidend programma, waarbij de persoonlijke aandacht voor de patiënt toeneemt. Deze aandacht kunnen stress en psychische symptomen verminderen.
De patiënt voorbereiden op levensstijlwijzigingen na de operatie behoort ook tot het takenpakket van de psycholoog.
Na de psychologische evaluatie wordt het verslag aan de behandelende chirurg bezorgd.

7. Tweede consultatie chirurg

Indien het voortraject volledig doorlopen is komt u terug op consultatie bij de chirurg. De chirurg bespreekt de resultaten en bevindingen van het doorgelopen voortraject en indien alles goed blijkt, bekijkt de chirurg samen met u naar een ingreep die het meeste geschikt is, afhankelijk van u voorgeschiedenis en eetpatroon.